1.000 pimes s'han adherit ja al Pla de Viabilitat Empresarial de la mà de PIMEC i el Departament d’Empresa i Coneixement

25/02/2021

Es tracta d’un programa 100% subvencionat dirigit a pimes que tinguin matriu o centre de decisió a Catalunya, amb l’objectiu de salvar empreses i impulsar el seu futur a conseqüència dels efectes de la Covid-19. 

La primera fase de diagnosi digital no té límit d’empreses participants, que rebran un informe personalitzat amb els indicadors clau, conclusions, recomanacions i una anàlisi comparativa sectorial.

Barcelona, 25 de febrer de 2021. 1.000 pimes catalanes ja han participat en la fase inicial del Pla de Viabilitat Empresarial, un programa de país organitzat per PIMEC i la Generalitat, a través del Departament d’Empresa i Coneixement, que té com a objectiu salvar empreses i ajudar-les a impulsar el seu desenvolupament arran de la Covid-19.

El Pla de Viabilitat Empresarial és un programa 100% subvencionat, dirigit a pimes que tinguin matriu o centre de decisió a Catalunya i que pertanyin a sectors d’activitat que hagin patit de forma rellevant les conseqüències de la pandèmia.

El programa s’estructura en tres fases; una primera basada en una diagnosi digital i gratuïta per a qualsevol empresa, a partir de la qual les empreses rebran un informe personalitzat de viabilitat. Les empreses també disposaran en aquesta fase d’un campus virtual amb una oferta de píndoles formatives que ajudaran a la capacitació dels equips. Es tracta d’una plataforma digital basada en tecnologies de Machine learning i Big Data, que permet fer benchmarking amb dades agregades del sector de cada empresa. 

A la segona fase, 3.000 empreses seran seleccionades per fer una diagnosi individual amb professionals experts per tal de presentar i estudiar l’informe de recomanacions i definir punts prioritaris que cal treballar per aconseguir la viabilitat empresarial. Finalment, a la tercera fase s’escolliran 500 empreses que rebran un acompanyament per definir palanques del pla de viabilitat i implementar les accions oportunes a mitjà i llarg termini.

 

Característiques de les empreses participants:

  • Dimensió: El 30% són petites empreses, el 65% són micro i el 5% restant són mitjanes.

  • Províncies: Un 74% són de Barcelona, un 11% de Tarragonaun 8% de Girona i un 7% de Lleida.

  • Antiguitat: El 39,8% són empreses amb més de 20 anys; el 20,2% tenen entre 6-10 anys; el 12,5% entre 11 i 15; el 20,2% entre 16 i 20 anys, i el 18,3%, menys de 6.

 

El 90% de les empreses que fins ara han participat en la primera fase d’aquest programa considera que l’informe de viabilitat l’ha ajudat fer una anàlisi estratègica i a formular mesures per millorar la gestió empresarial.

D’altra banda, alguns participants han destacat l’oportunitat de relacionar les fases futures amb els fons de recuperació de la Unió Europea. La patronal està treballant per aconseguir que els fons de la UE arribin a les pimes, tot potenciant la competitivitat del teixit productiu amb l’impuls de projectes relacionats amb innovació, digitalització i sostenibilitat.